Wijziging behalen praktisch rijbewijs in Vlaanderen

18/10/2017 WIJZIGING BEHALEN PRAKTISCH RIJBEWIJS IN VLAANDEREN Sinds 1 oktober 2017 zijn er twee wijzigingen wat betreft het behalen van het rijbewijs categorie B : 1.De minimumstage voor de kandidaat-bestuurder wordt opgetrokken van 3 naar 9 maanden  De kandidaat-bestuurder zal dus minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn […]


Gebruik en opheffing van het reservekapitaal binnen de VME

17/8/2017 – Het reservekapitaal wordt in regel gebruikt voor de niet-periodieke uitgaven zoals onverwachte en/of grote investeringswerken. De wet geeft zelf een aantal voorbeelden, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van de lift of het leggen van een nieuwe dakbedekking. De syndicus […]


De bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen

23/7/2017 – De commissaris van de rekeningen heeft het recht elke AV (Algemene Vergadering) bij te wonen, en er het woord te nemen of er schriftelijk verslag aan uit te brengen wanneer dit in het raam is van zijn bevoegdheden en/of verplichtingen. Het is de commissaris uitdrukkelijk toegestaan: om te […]


De raad van mede-eigendom: facultatief of verplicht?

29/6/2017 – In tegenstelling met de vorige wetgeving van 1994 op de gedwongen mede-eigendom waarbij de ‘raad van beheer’ voor alle Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s) niet verplicht was heeft de wetgever het verplicht of facultatief karakter van de ‘raad van mede-eigendom’ afhankelijk gemaakt van de grootte of omvang van de […]


Werk- en reservekapitaal: twee strikt gescheiden fondsen binnen de VME

8/6/2017 – Laten we vooreerst het wettelijk kader van deze beide fondsen binnen de werking van een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) schetsen. De eigenaar van een appartement in een appartementsgebouw is enerzijds de volle eigenaar van de privatieve delen van het gebouw en anderzijds mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen van […]


De opbouw van reservekapitaal binnen de VME

7/5/2017 – Onder reservekapitaal wordt verstaan de som van de periodieke inbrengen van bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling van een lift of het leggen van een nieuwe dakbedekking. (art. 577-11 § 2 B.W.) Dit […]


Aanstelling en mandaat van de commissaris van de rekeningen

23/4/2017 – Aanstelling van de commissaris van de rekeningen De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is (artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek). Dit betekent dat elke vereniging van mede-eigenaars een commissaris van de rekeningen dient aan te stellen.  Deze krijgt een […]