Wijziging behalen praktisch rijbewijs in Vlaanderen


18/10/2017 WIJZIGING BEHALEN PRAKTISCH RIJBEWIJS IN VLAANDEREN

Sinds 1 oktober 2017 zijn er twee wijzigingen wat betreft het behalen van het rijbewijs categorie B :

1.De minimumstage voor de kandidaat-bestuurder wordt opgetrokken van 3 naar 9 maanden 

De kandidaat-bestuurder zal dus minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

Dit geldt voor alle kandidaten die vanaf 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

De kandidaten die hun rijbewijs voor 1 oktober 2017 hebben aangevraagd, vallen hier niet onder.

2.Bij vrije begeleiding voor het behalen van een rijbewijs B dient de begeleider een verplichte vorming te volgen

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs van een kandidaat-bestuurder, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

Na het volgen van de opleiding ontvangt de begeleider een attest dat hij dient voor te leggen bij de gemeente waar het voorlopig rijbewijs wordt aangevraagd.

Dit geldt eveneens voor alle kandidaat-bestuurders die vanaf 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente.