Welkom


De juridische sector is de laatste jaren volop in beweging waarbij meer en meer de nadruk wordt gelegd op advies en bemiddeling.

Het is dan ook belangrijk om bij een eerste verkennend gesprek te luisteren naar uw verhaal.

Zo u verder wenst samen te werken, zoeken we samen met u naar een oplossing, waarbij  uw belang centraal staat.

Het komt erop aan het juridische jargon te vertalen naar mensentaal zodat u alles begrijpt.

Hierbij wordt uitgegaan van de stelling: bemiddelen als het kan, procederen als het moet.

In een conflictsituatie bieden we de nodige ondersteuning en een adequate aanpak van het dossier.