Mede-eigendom


Het mede-eigendomsrecht is een complexe, maar boeiende materie die enorm is geëvolueerd.

De laatste grote wetswijziging werd doorgevoerd met de wet van 02/06/2010 – “wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken” (B.S., 28/06/2010), die op 1 september 2010 in werking is getreden.

Deze nieuwe wet had tot doel een oplossing te bieden aan de controverse betreffende de deelverenigingen, de taken van de syndicus duidelijker te omschrijven, een grotere betrokkenheid te creëren van de mede-eigenaars en het beheer transparanter en moderner te maken.

Ik was via de VZW NICM persoonlijk betrokken bij de besprekingen en de totstandkoming van de wet in de Kamercommissie Justitie.

Deze wet heeft ertoe geleid dat, anders dan bij de wet van 30 juni 1994,  een meer evenwichtige wettelijke regeling is tot stand gekomen die rekening houdt met de verschillende actoren binnen de vereniging van mede-eigenaars.

Het is en blijft een delicate oefening om een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen, meer bepaald deze van de mede-eigenaars, de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de syndicus.